Tag: "chung nhan iso 22000"

Để được cấp chứng nhận GMP Food, thì việc đầu tiên doanh nghiệp cần làm là xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn GMP Food – Hệ thống quản lý thực hành sản xuất tốt...
Dịch vụ chứng nhận GMP Food nhanh và trọn gói
Để được cấp chứng nhận HACCP Codex 2020, thì việc đầu tiên doanh nghiệp cần làm là xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn HACCP Codex 2020 – Hệ thống quản lý chất...
Dịch vụ chứng nhận HACCP Codex 2020 nhanh và trọn gói
Để được cấp chứng nhận ISO 22000:2018, thì việc đầu tiên doanh nghiệp cần làm là xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000 – Hệ thống quản lý chất lượng an toàn...
Dịch vụ chứng nhận ISO 22000:2018 nhanh và trọn gói
Để được cấp chứng nhận ISO 9001, thì việc đầu tiên doanh nghiệp cần làm là xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 – Hệ thống quản lý chất lượng sao cho phù...
Dịch vụ chứng nhận ISO 9001: 2015 nhanh và trọn gói

Liên kết

Tem chống hàng giả của Bộ Công An do Trung tâm KTTLNV sản xuất
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm (Cập nhật 2022)
Dịch vụ đăng ký mã vạch (MSVV) cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (GS1 Việt Nam)
Tư vấn đăng ký nhãn hiệu thương hiệu độc quyền tại Cục SHTT
Xin giấy phép CFS cho thực phẩm xuất khẩu
Xin giấy phép y tế cho sản phẩm xuất khẩu HC
Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu rượu tại Bộ Công Thương Việt Nam
Dịch vụ tư vấn HACPP Codex 2020
Dịch vụ tư vấn ISO 22000 tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm quốc tế
Dịch vụ tư vấn ISO 9001 tiêu chuẩn quản lý doanh nghiệp quốc tế